Ultrasəs axını ölçənlər

20+ İllik İstehsalat Təcrübəsi

Tranzit vaxtı iş prinsipi

Tranzit vaxtı iş prinsipi

Ölçmə prinsipi:
TheTranzit vaxtıKorrelyasiya prinsipi ultrasəs siqnalının uçuş vaxtının daşıyıcı mühitin axın sürətindən təsirlənməsi faktından istifadə edir.Bir üzgüçü kimi axan çaydan keçərək, ultrasəs siqnalı aşağıdan yuxarıya doğru daha yavaş yayılır.
BizimTF1100 ultrasəs axını ölçənlərbu tranzit-əhəng prinsipinə əsasən işləyin:

Vf = Kdt/TL
Harada:
VcFlow sürəti
K: Daimi
dt: Uçuş vaxtındakı fərq
TL: Orta qəzəbli Transit Vaxtı

Axın sayğacı işləyərkən, iki transduser əvvəlcə aşağıya, sonra isə yuxarıya doğru hərəkət edən çoxlu şüa ilə gücləndirilmiş ultrasəs siqnallarını ötürür və qəbul edir.Ultra səs yuxarıya nisbətən aşağı axınla daha sürətli yayıldığı üçün uçuş vaxtı fərqi (dt) olacaq.Axın hərəkətsiz olduqda, vaxt fərqi (dt) sıfırdır.Buna görə də, həm aşağı, həm də yuxarıya doğru uçuş vaxtını bildiyimiz müddətcə, aşağıdakı düsturla vaxt fərqini, sonra isə axın sürətini (Vf) hesablaya bilərik.

İş prinsipi 001

V metodu

W üsulu

Z üsulu


Mesajınızı bizə göndərin: